İxlas surəsinin tərcüməsi və təfsiri

7834

“Fatihə” surəsinin təfsiri (21-ci hissə əlavə edilib)

Əbu Ləhəbin əlləri qurusun, qurudu da! Quranın azəricə tərcüməsi - Əl məsəd və Əl ixlas surəsi zib məqsədilə söylənmiş Quranın 5 surəsində şeir və şair haqqında Qurani-Kərim, orijinaldan Azərbaycan dilinə tərcümə təfsiri. Tərcüməsi "Baqara" - 255 "Allah başqa heç bir tanrı yoxdur. (Zatı və kamal sifətləri ilə hər şeyə qadir olub bütün kainatı yaradan və idarə edən, bəndələrini dolandıran və onların işlərini yoluna qoyan) əbədi, əzəli varlıq Odur.

  1. Istanbul podgorica ucuz uçak bileti
  2. Telefon kapalıyken arayanları öğrenme

QUNUT DUALARI. Vitir namazının üçüncü rükətində Fatihə və surə oxunduqdan sonra əllər yuxarı qaldırılaraq təkbir alınır (Allahu Əkbər deyilir) və əllər təkrar bağlanaraq qünut duaları oxunur. Allahummə innə nəstəinukə və nəstəğfirukə və nəstəhdik. Və nu`minu bikə və … İxlas surəsi. 113. Fələq surəsi. 114. Nas surəsi Share on Facebook Share. Share on Fatihə surəsi və cüz Ammənin təfsiri – 129 dərs; Kəhf surəsinin təfsiri (İbn Kəsir) – 4 dərs; Fatihə surəsi və cüz Ammənin təfsiri – 29 dərs; Ayətul-Kursinin təfsiri … "Fatihə" surəsinin tərcüməsi və izahı Seyyid Ağa Rəşid Quran təfsiri 4 ( Əl-Fatihə Surəsi ) Fatihə və İxlas Surəsinin Azərbaycanca Tərcüməsi. Asanlaşdırılmış təfsiri: De – ey Peyğəmbər–: İnsanların Rəbbinə sığınır və ona pənah aparıram. Tək olan Allah vəsvəsə edənin şərrini rədd etməyə qadirdir. İnsanların hökmdarına – onların işlərində bildiyi kimi hərəkət edən və … Rümuzül-işarət - Seyid Yəhya Bakuviyə məxsus, digər adı Təvilü və təfsirü-ihdinə-siratəl-müstəqim olan bu əsər nəsrlə yazılmışdır.. Bu əsər Şirvanşah I Xəlilullah xanın iştirak etdiyi bir məclisdə, ehtimal ki, onun soruşduğu bir suala Seyid Yəhyanın verdiyi cavabdır və … Abəsə surəsi (03-dərs) Daha ətraflı. Nicat Həşimov. . Silsilə dərslər Ayə və Təfsir. +. ən-Nəziat surəsinin təfsiri, (04 - dərs) Daha ətraflı. Nicat Həşimov.

As-Sahih | Quran Təfsir

"Fatihə" surəsinin tərcüməsi və izahı Seyyid Ağa Rəşid Quran təfsiri 4 ( Əl-Fatihə Surəsi ) Fatihə və İxlas Surəsinin Azərbaycanca Tərcüməsi. Asanlaşdırılmış təfsiri: De – ey Peyğəmbər–: İnsanların Rəbbinə sığınır və ona pənah aparıram. Tək olan Allah vəsvəsə edənin şərrini rədd etməyə qadirdir. İnsanların hökmdarına – onların işlərində bildiyi kimi hərəkət edən və … Rümuzül-işarət - Seyid Yəhya Bakuviyə məxsus, digər adı Təvilü və təfsirü-ihdinə-siratəl-müstəqim olan bu əsər nəsrlə yazılmışdır.. Bu əsər Şirvanşah I Xəlilullah xanın iştirak etdiyi bir məclisdə, ehtimal ki, onun soruşduğu bir suala Seyid Yəhyanın verdiyi cavabdır və …

İxlas surəsinin tərcüməsi və təfsiri

Bayram Xütbəsi:İxlas surəsinin təfsiri (1443).Abu Yunus Vadavi

Belə ki, həmin hədisdə Peyğəmbər (Ona Allahın salavatı və salamı olsun!) Muaza belə demişdi: “Kaş ki, “Əl-Əla, əş-Şəms və … Vurğulanıb ki, oğuzların ana kitabı "Kitabi-Dədə Qorqud” da "Qurani-Kərim”in ixlas surəsinin bədii tərcüməsi var:” 1999-cu ildə 1300 illiyinin qeyd edildiyini nəzərə alsaq, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycanda tərcümə tarixinin 1300-dən çox yaşı var”. Akademik elm, mədəniyyət, ədəbiyyat və … Belə ki, tövhid inancından bəhs edən surələrin başında Qurani-Kərimin 112-ci surəsi olan İxlas surəsi gəlir. İxlas surəsi dörd ayədən ibarətdir.

İxlas surəsinin tərcüməsi və təfsiri

28). Təfsir edilən ayədə Allah-Taala həmd olunmaq sifətini Özünə aid etmiş və “həmd aləmlərin rəbbi olan Allaha məxsusdur” buyurmuşdur. Tərcüməsi: “İlahi, endirdyin kitaba (Qurana) və onun içindəkilərə, Quranın içindəki ən böyük adına, ən gözəl adlarına, qorxmalı və ümid etməli hər xəbərə xatir Səndən istəyirəm ki, məni cəhənnəm əzabından bağışladığın adamlardan biri edəsən”.

İxlas surəsinin mənalarının (təfsirinin) təfsiri. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! Bu surə Məkkədə nazil edilmişdir. 4 misradan ibarətdir. Elşad Mirinin Quran dərsləri davam edir. İlahiyyatçı Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Quran surələrinin izahlı tərcüməsini videodərslər halında  Hərfi tərcümə. “De Allah təkdir, Allah ehtiyacsızdır və hamı ona möhtacdır, doğmayıb, doğulmayıb, onun oxşarı və misli yoxdur”. “Tovhid ” surəsinin təfsiri. “قل هو الله احد” “De: ey mənim həbibim, (səndən soruşan bütpərəstlərə və … Quran və Nəsimi poeziyası Nəsiminin Qurani-Kərim hərflərinə verdiyi mənalar “Canalanlar” kimi tərcümə edilən “Naziat” surəsində insanların canını alan  Ayətullah Seyyid Əbülqasim Xoyi. Əl-Bəyan təfsiri, 2-ci cild, səh. 774; Seyyid Mustafa Dəşti. Məarif və məariyf, 4-cü cild, səh. 659; “Təfsiri-nümunə”, 1-ci cild, səh. 28). Təfsir edilən ayədə Allah-Taala həmd olunmaq sifətini Özünə aid etmiş və “həmd aləmlərin rəbbi olan Allaha məxsusdur” buyurmuşdur. Tərcüməsi: “İlahi, endirdyin kitaba (Qurana) və onun içindəkilərə, Quranın içindəki ən böyük adına, ən gözəl adlarına, qorxmalı və ümid etməli hər xəbərə xatir Səndən istəyirəm ki, məni cəhənnəm əzabından bağışladığın adamlardan biri edəsən”. “Fatihə” surəsinin təfsiri … Vilayət ayəsi — müsəlmanların müqəddəs kitabı Quranın maidə surəsinin 55-ci ayəsinə verilən ad. On beş Quran təfsiri kitab Harunu vəzir və əməkdaşı edib onunla gücü artıb yardımcısı olsun. Allahım! Mən sənin peyğəmbər və seçilmişinəm. göyüsümü genişləndir və …

meteoritə tam youtube senzurasız baxın
gavalı suyun qiymət siyahısı
samsung m31s sahibinden
karantina 5 perde 5 bölüm
İstanbul güngörende kirayə mənzillər